cadmium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cadmium

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7440-43-9
EG-nummer
231-152-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
Cd
Engelse naam
cadmium
Synoniem
cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor
Aquo-code
Cd
SIKB-id
441
Molecuulformule
Cd
SMILES
[Cd]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam op ZZS
cadmium
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam op KRW
cadmium en cadmiumverbindingen
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam op OSPAR
cadmium
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (Spanje)
Review statement over achtergrond document
2010

E-PRTR

E-PRTR
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Cadmium en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
cadmium en cadmiumverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,005 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
5,11
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,08 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
≤ 0,08 µg/l (Klasse 1) 0,08 µg/l (Klasse 2) 0,09 µg/l (Klasse 3) 0,15 µg/l (Klasse 4) 0,25 µg/l (Klasse 5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
≤ 0,45 µg/l (Klasse 1) 0,45 µg/l (Klasse 2) 0,6 µg/l (Klasse 3) 0,9 µg/l (Klasse 4) 1,5 µg/l (Klasse 5)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
≤ 0,45 µg/l (Klasse 1) 0,45 µg/l (Klasse 2) 0,6 µg/l (Klasse 3) 0,9 µg/l (Klasse 4) 1,5 µg/l (Klasse 5)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
1,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
1,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
12 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
13 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,60 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
1,2 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
4,3 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem)
13 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem)
13 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
2,7 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,60 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
4 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
14 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
14 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
4 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
4,3 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
0,051 mg/kg
Milieu Grondwater Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen natonaal (opgelost)
0,35 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
0,4 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost)
0,06 µg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,06 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
6 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,004 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
5,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam CMR
cadmium (gestabiliseerd) [1], cadmiumoxide (gestabiliseerd) [2] en cadmium pyrofoor
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
cadmium (Cd)
(7440-43-9)
Specifieke naam ECHA
Cadmium
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid