1,2-benzeendicarbonzuur, mengsel van decyl en hexyl en octyl diesters Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzeendicarbonzuur, mengsel van decyl en hexyl en octyl diesters

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68648-93-1
EG-nummer
272-013-1

Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid