ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkylesters of gemengde decyl- en hexyl- en octyl-diësters met ≥ 0,3% dihexylftalaat (EC No. 201-559-5) behoort tot ZZS ftalaten