diisobutylftalaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

diisobutylftalaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84-69-5
EG-nummer
201-553-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
DIBP
Engelse naam
diisobutyl phthalate
Synoniemen
di-iso-butylftalaat
di(2-methylpropyl)ftalaat
Aquo-code
DiC4yFt
SIKB-id
577
Molecuulformule
C16-H22-O4
SMILES
CC(C)COC(=O)C1=C(C=CC=C1)C(=O)OCC(C)C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Specifieke naam op ZZS
di(2-methylpropyl)ftalaat; diisobutylftalaat; di-iso-butylftalaat; DIBP
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
diisobutylftalaat (DIBP)
Verbod en vrijstelling volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
30 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Sediment Sediment ernstig risiconiveau
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
17 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,045 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
1,3 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
17 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Specifieke naam CMR
diisobutylftalaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Specifieke naam op SZW-lijst
diisobutylftalaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Specifieke naam ECHA
Diisobutyl phthalate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
diisobutylftalaat (DIBP)
(84-69-5)
Specifieke naam ECHA
Diisobutyl phthalate
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid