2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(4-Tert-Butylbenzyl)Propionaldehyde

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
Engelse naam
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
CAS-nummer
80-54-6
EG-nummer
201-289-8
Synoniem
benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)-.alpha.-methyl-
lilial
Molecuulformule
C14-H20-O
SMILES
CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C=O
Functionele stofgroep
ZZS geurstoffen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW
(αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal
(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
(80-54-6)
Datum verwijdering 11-09-2020
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

3:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten