di-isopentylftalaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2020 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-Isopentylftalaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
di-isopentylftalaat
Engelse naam
diisopentylphthalate
CAS-nummer
605-50-5
EG-nummer
210-088-4
Synoniem
diisopentylftalaat
1,2-benzeendicarbonzuur, diisopentylftalaat
Molecuulformule
C18-H26-O4
SMILES
CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/24/2020 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
di-isopentylftalaat
(605-50-5)
Specifieke naam op ZZS di-isopentylftalaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
di-isopentylftalaat
(605-50-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
di-isopentylftalaat
(605-50-5)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV diisopentylftalaat
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2020 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2020 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2020 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
di-isopentylftalaat
(605-50-5)
Specifieke naam CMR 1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair [1], n-pentyl-isopentylftalaat [2], di-n-pentylftalaat [3], di-isopentylftalaat [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
di-isopentylftalaat
(605-50-5)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-benzeendicarbonzuur, diisopentylftalaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten