melamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 7:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Melamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
melamine
Engelse naam
melamine
CAS-nummer
108-78-1
EG-nummer
203-615-4
Synoniem
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molecuulformule
C3-H6-N6
SMILES
c1(nc(nc(n1)N)N)N
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 7:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
melamine
(108-78-1)
Potentiële ZZS wegens ROI https://echa.europa.eu/nl/registry-of-intentions
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 7:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm melamine
(108-78-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 525 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 6000 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 5,25 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 52,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 600 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) 0,525 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 0,28 µM
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

47:

Verwaarloosbaar risiconiveau

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze waarde geldt voor de som van melamine, melem en melam

Deze waarde houdt rekening met de gelijktijdige aanwezigheid van cyanuurzuur. Als aangetoond is dat de concentratie cyanuurzuur lager is dan 10 µg/L (0,08 µM), geldt een drinkwaterrichtwaarde van 2,0 µM voor de som van melamine, melem en melam.

Genoemde waarden gelden alleen als de concentratie cyanuurzuur lager is dan de som van melamine, melem en melam.

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 7:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 7:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten