1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk

 

Stofgegevens

CAS-nummer
71888-89-6
EG-nummer
276-158-1

Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich
Synoniem
1,2-benzenedicarboxylic acid, C7-rich di-C6-8-branched alkylesters
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk
(71888-89-6)

(behoort tot 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkylesters of gemengde decyl- en hexyl- en octyl-diësters met ≥ 0,3% dihexylftalaat (EC No. 201-559-5))
Specifieke naam op SZW-lijst
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid