1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarbonzuur, Di-C6-8-Vertakte Alkylesters, C7-Rijk

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich
CAS-nummer
71888-89-6
EG-nummer
276-158-1
Synoniem
1,2-benzenedicarboxylic acid, C7-rich di-C6-8-branched alkylesters
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk
(71888-89-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk
(71888-89-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten