N-methylol­acrylamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 6:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-Methylol­Acrylamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
N-methylol­acrylamide
Stofafkorting
NMA
Engelse naam
N-(hydroxymethyl)acrylamide
CAS-nummer
924-42-5
EG-nummer
213-103-2
Aquo-code
C1olacAd
SIKB-id
3316
Molecuulformule
C4-H7-N-O2
SMILES
C(=O)(NCO)C=C
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS acrylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 6:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 6:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 6:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 6:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Specifieke naam CMR N-(hydroxymethyl) acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Verordening (EU) 2020/1182 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten