N-methylol­acrylamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-methylol­acrylamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
924-42-5
EG-nummer
213-103-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
NMA
Engelse naam
N-(hydroxymethyl)acrylamide
Synoniemen
methylolacrylamide
N-(hydroxymethyl) acrylamide
Aquo-code
C1olacAd
SIKB-id
3316
Molecuulformule
C4-H7-N-O2
SMILES
OCNC(=O)C=C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS acrylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
24-1-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
N-(hydroxymethyl)acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Specifieke naam CMR
N-(hydroxymethyl) acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Specifieke naam op SZW-lijst
N-(hydroxymethyl) acrylamide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
N-methylol­acrylamide (NMA)
(924-42-5)
Specifieke naam ECHA
N-(hydroxymethyl)acrylamide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid