2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10584-98-2
EG-nummer
234-186-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
Molecuulformule
C28-H56-O4-S2-Sn
SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CS[Sn](CCCC)(CCCC)SCC(=O)OCC(CC)CCCC
Functionele stofgroepen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
(10584-98-2)
Specifieke naam ECHA
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
(10584-98-2)
Specifieke naam ECHA
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid