methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide] | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/23/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Methylacrylamidomethoxyacetaat [Met 0,1 Procent Of Meer Acrylamide]

Stofgegevens

 
Stofnaam
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
Engelse naam
methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
CAS-nummer
77402-03-0
EG-nummer
401-890-7
Synoniem
methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS acrylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/23/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
(77402-03-0)
Specifieke naam op ZZS methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
(77402-03-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/23/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/23/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/23/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
(77402-03-0)
Specifieke naam CMR methylacrylamidomethoxyacetaat (bevattende 0,1 procent of meer acrylamide)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten