methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77402-03-0
EG-nummer
401-890-7

Engelse naam
methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
Synoniem
methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS acrylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
(77402-03-0)
Specifieke naam op ZZS
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
(77402-03-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]
(77402-03-0)
Specifieke naam CMR
methylacrylamidomethoxyacetaat (bevattende 0,1 procent of meer acrylamide)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid