dinitrotolueen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dinitrotolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
dinitrotolueen
Engelse naam
dinitrotoluene
CAS-nummer
25321-14-6
EG-nummer
246-836-1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
nitrotoluenen
dinitrotoluenen
ZZS nitrotoluenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dinitrotolueen
(25321-14-6)
Specifieke naam op ZZS dinitrotolueen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dinitrotolueen
(25321-14-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dinitrotolueen
(25321-14-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
dinitrotolueen
(25321-14-6)
Specifieke naam CMR 2,4-dinitrotolueen [1], dinitrotolueen [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
dinitrotolueen
(25321-14-6)
Specifieke naam op SZW-lijst dinitrotolueen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten