1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarbonzuur, Di-C7-11 Vertakte En Lineaire Alkylesters

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
CAS-nummer
68515-42-4
EG-nummer
271-084-6
Synoniem
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en niet-vertakte alkylesters
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en niet-vertakte alkylesters
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam CMR 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten