trifenylfosfine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trifenylfosfine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
603-35-0
EG-nummer
210-036-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
triphenylphosphine
Synoniemen
triphenyl fosfine
trifenylfosfaan
fosfortrifenyl
Aquo-code
Tfyffne
SIKB-id
5197
Molecuulformule
C18-H15-P
SMILES
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
trifenylfosfine
(603-35-0)
Specifieke naam op ZZS
trifenylfosfine
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
trifenylfosfine
(603-35-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trifenylfosfine
(603-35-0)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
3,43E-05 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
3,33E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid