3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,7-Dimethylocta-2,6-Dieennitril

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
Engelse naam
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
CAS-nummer
5146-66-7
EG-nummer
225-918-0
Synoniem
Geranylnitril
geranyl nitrile
3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril
Molecuulformule
C10H15N
SMILES
CC(=CCCC(=CC#N)C)C
Functionele stofgroep
geurstoffen
ZZS geurstoffen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
(5146-66-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
(5146-66-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
(5146-66-7)
Specifieke naam CMR 3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
(5146-66-7)
Specifieke naam op SZW-lijst 3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten