6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6,6'-Di-Tert-Butyl-2,2'-Methyleendi-P-Cresol

Stofgegevens

 
Stofnaam
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol
Stofafkorting
DBMC
Engelse naam
p-cresol, 2,2'-methylenebis(6-tert- butyl-
CAS-nummer
119-47-1
EG-nummer
204-327-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C23-H32-O2
SMILES
CC1=CC(CC2=CC(C)=CC(=C2O)C(C)(C)C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol (DBMC)
(119-47-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 12-7-2021
Potentiële ZZS
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol - VERWIJDERD VAN LIJST (DBMC)
(119-47-1)
Datum verwijdering 12-07-2021
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol (DBMC)
(119-47-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

1:

met ingang van 17 december 2022

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol (DBMC)
(119-47-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 6,6’-di-tert-butyl-2,2’- methyleendi-p-cresol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-51
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als CMR 1A of 1B zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten