1,2-diethoxyethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-diethoxyethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
629-14-1
EG-nummer
211-076-1
UN-nummers
1153
1153
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
EGDEE
Engelse naam
1,2-diethoxyethane
Synoniemen
diethylglycol
di-ethylglycol
Ethylene glycol diethyl ether
Aquo-code
12DC2oxC2a
SIKB-id
1710
Molecuulformule
C6-H14-O2
SMILES
CCOCCOCC
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam op ZZS
1,2-diethoxyethaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
200 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam CMR
1,2-diethoxyethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
1,2-diethoxyethaan
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
Specifieke naam ECHA
1,2-diethoxyethane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
UN-nummer 1153
1153
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 3 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
1,2-diethoxyethaan (EGDEE)
(629-14-1)
UN-nummer 1153
1153
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--diethoxyethaan)
GEVI-code 33 30
Stofindeling weg en spoor LF2 LF1
Stofindeling water LF2 LF1

Voetnoten