hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
48122-14-1
EG-nummer
256-356-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
hexahydro-1-methylphthalic anhydride
Molecuulformule
C9-H12-O3
SMILES
CC12CCCCC1C(=O)OC2=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride
(48122-14-1)
Specifieke naam op ZZS
hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride
(48122-14-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid