dibutyltin di(acetaat) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dibutyltin di(acetaat)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1067-33-0
EG-nummer
213-928-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
dibutyltin di(acetate)
Synoniem
dibutyltindi(acetaat)
Molecuulformule
C12-H24-O4-Sn
SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltin di(acetaat)
(1067-33-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,28 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,09 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,21 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
dibutyltin di(acetaat)
(1067-33-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam op SZW-lijst
dibutyltin di(acetaat)
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
dibutyltin di(acetaat)
(1067-33-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam ECHA
Dibutyltin di(acetate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid