dibutyltin (kation) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dibutyltin (kation)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14488-53-0

Engelse naam
tin(2+), dibutyl-, ion
Molecuulformule
C8-H18-Sn
SMILES
[Sn+2].CCC[CH2-].CCC[CH2-]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltin bis(2-ethylhexanoaat)
(2781-10-4)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltin di(acetaat)
(1067-33-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltindichloride (DBTC)
(683-18-1)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltindilauraat
(77-58-7)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinhydride
(1002-53-5)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinmaleaat
(78-04-6)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinoxide
(818-08-6)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinwaterstofboraat
(75113-37-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboraan/dibutyltinhydrogeenboraat C8H19BO3Sn (DBB)
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,28 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,09 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,21 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltin bis(2-ethylhexanoaat)
(2781-10-4)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltin di(acetaat)
(1067-33-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltindichloride (DBTC)
(683-18-1)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltindilauraat
(77-58-7)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinmaleaat
(78-04-6)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinoxide
(818-08-6)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
dibutyltinwaterstofboraat
(75113-37-0)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam CMR
Tin(2+), dibutyl-, ion
dibutyltinbis(2-ethylhexanoaat)
dibutyltindi(acetaat)
(DBTC), dibutyltindichloride
dibutyltinmaleaat
dibutyltinoxide
dibutyltinwaterstofboraat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid