dibutyltinhydride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dibutyltinhydride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1002-53-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
dibutyltin hydride
Synoniem
dibutyltin dihydride
Molecuulformule
C8-H20-Sn
SMILES
[H][Sn]([H])(CCCC)CCCC
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltinhydride
(1002-53-5)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
6-9-2022
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltinhydride
(1002-53-5)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltinhydride
(1002-53-5)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,28 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,09 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,21 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
Specifieke naam CMR
Tin(2+), dibutyl-, ion
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid