hexabutyldistannaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hexabutyldistannaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
813-19-4
EG-nummer
212-383-3

Engelse naam
hexabutyldistannane
Molecuulformule
C24-H54-Sn2
SMILES
CCCC[Sn](CCCC)CCCC.CCCC[Sn](CCCC)CCCC |^1:4,17|
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
hexabutyldistannaan
(813-19-4)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
6-9-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid