2-nitrotolueen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-nitrotolueen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
88-72-2
EG-nummer
201-853-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-nitrotoluene
Aquo-code
2NO2Tol
SIKB-id
3005
Molecuulformule
C7-H7-N-O2
SMILES
CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
nitrotoluenen
ZZS nitrotoluenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam op ZZS
2-nitrotolueen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-nitrotolueen
(88-72-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
16 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam CMR
2-nitrotolueen
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
2-nitrotolueen
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam ECHA
2-nitrotoluene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid