2-nitrotolueen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Nitrotolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-nitrotolueen
Engelse naam
2-nitrotoluene
CAS-nummer
88-72-2
EG-nummer
201-853-3
Aquo-code
2NO2Tol
SIKB-id
3005
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
nitrotoluenen
ZZS nitrotoluenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam op ZZS 2-nitrotolueen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-nitrotolueen
(88-72-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 16 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,16 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 11:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam CMR 2-nitrotolueen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2-nitrotolueen
(88-72-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-nitrotolueen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2020-30592
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten