1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarbonzuur, Dihexyl Ester, Vertakte En Lineaire Alkylesters

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
CAS-nummer
68515-50-4
EG-nummer
271-093-5
Synoniem
1,2-benzeendicarbonzuur, di hexylester, vertakt en lineair
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters
(68515-50-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters
(68515-50-4)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 1,2-benzeendicarbonzuur, dihexylester, vertakt en lineair
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters
(68515-50-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-benzeendicarbonzuur, di hexylester, vertakt en lineair
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten