2,4-dinitrotolueen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 9:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Dinitrotolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-dinitrotolueen
Stofafkorting
2,4-DNT
Engelse naam
2,4-dinitrotoluene
CAS-nummer
121-14-2
EG-nummer
204-450-0
Aquo-code
24DNO2Tol
SIKB-id
1735
Synoniem
2,4-dinitrotolueen / dinitrotolueen, technisch
Molecuulformule
C7-H6-N2-O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,4-dinitrotolueen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
nitrotoluenen
dinitrotoluenen
ZZS nitrotoluenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 9:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
(121-14-2)
Specifieke naam op ZZS 2,4-dinitrotolueen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
(121-14-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
(121-14-2)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 9:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
(121-14-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,18E+02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 7 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,07 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 9:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 9:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
(121-14-2)
Specifieke naam CMR 2,4-dinitrotolueen [1], dinitrotolueen [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
(121-14-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,4-dinitrotolueen / dinitrotolueen, technisch
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten