1,2-dimethoxyethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Dimethoxyethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-dimethoxyethaan
Stofafkorting
EGDME
Engelse naam
1,2-dimethoxyethane
CAS-nummer
110-71-4
UN-nummer
2252
EG-nummer
203-794-9
Synoniem
ethyleenglycoldimethylether
ethylene glycol dimethyl ether
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
1,2-dimethoxyethaan
(110-71-4)
Specifieke naam op ZZS 1,2-dimethoxyethaan; ethyleenglycoldimethylether; EGDME
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dimethoxyethaan
(110-71-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
1,2-dimethoxyethaan
(110-71-4)
UN-nummer 2252
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-DIMETHOXYETHAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
1,2-dimethoxyethaan
(110-71-4)
Specifieke naam CMR 1,2-dimethoxyethaan ethyleenglycoldimethylether
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten