dibutyltindilauraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dibutyltindilauraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
dibutyltindilauraat
Engelse naam
dibutyltin dilaurate
CAS-nummer
77-58-7
EG-nummer
201-039-8
Synoniem
dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane
dibutyltin dilauraat / dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannaan
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
organometaalverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dibutyltindilauraat
(77-58-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dibutyltindilauraat
(77-58-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
dibutyltindilauraat
(77-58-7)
Specifieke naam op SZW-lijst dibutyltin dilauraat / dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannaan
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten