ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

20-(isononylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol behoort tot ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten