1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Bis(2-Methoxyethoxy)Ethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan
Stofafkorting
TEGDME
Engelse naam
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
CAS-nummer
112-49-2
EG-nummer
203-977-3
Aquo-code
25811T4OaC12
SIKB-id
2925
Synoniem
triethyleenglycoldimethylether
triglyme
triethylene glycol dimethyl ether
2,5,8,11-tetraoxadodecaan
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan/ TEGDME/ triethyleenglycoldimethyl­ ether/triglyme
Molecuulformule
C8-H18-O4
SMILES
COCCOCCOCCOC
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan (TEGDME)
(112-49-2)
Specifieke naam op ZZS 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan; TEGDME; triethyleenglycoldimethylether; triglyme
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan (TEGDME)
(112-49-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan (TEGDME)
(112-49-2)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 440 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Als monoglyme wordt aangetroffen, valt deze ook binnen de som voor de glymen.

Somwaarde diglyme, triglyme en tetraglyme

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan (TEGDME)
(112-49-2)
Specifieke naam CMR 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan TEGDME, triethyleenglycoldimethylether, triglyme
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan (TEGDME)
(112-49-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan/ TEGDME/ triethyleenglycoldimethyl­ ether/triglyme
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten