dichloordioctylstannaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dichloordioctylstannaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3542-36-7
EG-nummer
222-583-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
dichlorodioctylstannane
Synoniem
di-n-octyltin dichloride
Molecuulformule
C16-H34-Cl2-Sn
SMILES
CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dichloordioctylstannaan
(3542-36-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
11-9-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dichloordioctylstannaan
(3542-36-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
dichloordioctylstannaan
(3542-36-7)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
dichloordioctylstannaan
(3542-36-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
dichloordioctylstannaan
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
dichloordioctylstannaan
(3542-36-7)
Specifieke naam ECHA
Dichlorodioctylstannane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid