methoxyazijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methoxyazijnzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
625-45-6
EG-nummer
210-894-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
methoxyacetic acid
Aquo-code
C1oxHAc
SIKB-id
5220
Molecuulformule
C3-H6-O3
SMILES
COCC(O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
organische zuren
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
methoxyazijnzuur
(625-45-6)
Specifieke naam op ZZS
methoxyazijnzuur
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
methoxyazijnzuur
(625-45-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methoxyazijnzuur
(625-45-6)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
5,96E-06 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
6,92E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
methoxyazijnzuur
(625-45-6)
Specifieke naam CMR
methoxyazijnzuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
methoxyazijnzuur
(625-45-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
methoxyazijnzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
methoxyazijnzuur
(625-45-6)
Specifieke naam ECHA
Methoxyacetic acid
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid