N-ethyl-2-pyrrolidon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-Ethyl-2-Pyrrolidon

Stofgegevens

 
Stofnaam
N-ethyl-2-pyrrolidon
Engelse naam
N-ethyl-2-pyrrolidone
CAS-nummer
2687-91-4
EG-nummer
220-250-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
1-ethylpyrrolidin-2-one
N-ethyl-2-pyrrolidone
Molecuulformule
C6-H11-N-O
SMILES
CCN1CCCC1=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N-ethyl-2-pyrrolidon
(2687-91-4)
Specifieke naam op ZZS N-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-one
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-ethyl-2-pyrrolidon
(2687-91-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 5:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
N-ethyl-2-pyrrolidon
(2687-91-4)
Specifieke naam CMR N-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-one
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
N-ethyl-2-pyrrolidon
(2687-91-4)
Specifieke naam op SZW-lijst N-ethyl-2-pyrrolidone
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
N-ethyl-2-pyrrolidon
(2687-91-4)
Specifieke naam ECHA 1-ethylpyrrolidin-2-one
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022