2-ethylhexaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 12:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Ethylhexaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-ethylhexaanzuur
Engelse naam
2-ethylhexanoic acid
CAS-nummer
149-57-5
EG-nummer
205-743-6
Molecuulformule
C8-H16-O2
SMILES
C(CCCC)(C(=O)O)CC
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 12:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 12:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 12:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 12:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-ethylhexaanzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten