(2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat

 
Stofgegevens
Stofnaam (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat
Engelse naam (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate
CAS-nummer 62314-22-1
EG-nummer 263-502-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C14-H31-N-O3
SMILES CCC(C)CCCC([O-])=O.CC(O)C[N+](C)(C)C
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
2-ethylhexaanzuur

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
(2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat
(62314-22-1)

(behoort tot 2-ethylhexaanzuur)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 8-7-2022
29-1-2024
Potentiële ZZS
2-ethylhexaanzuur - VERWIJDERD VAN LIJST
(149-57-5)
Datum verwijdering 11-09-2018
Reden verwijdering Deze stof voldeed in 2018 niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst. Ondertussen is de stof echter geclassificeerd als CMR 1a of 1b en voldoet daarmee aan de criteria voor opname op de ZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor de zouten van deze stof

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geĆÆdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof is van de lijst met potentiƫle ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
Specifieke naam CMR 2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-ethylhexaanzuur en zouten met uitzondering van specifiek genoemde stoffen in bijlage VI van CLP
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.