2-ethylhexaanzuur, mangaan zout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-ethylhexaanzuur, mangaan zout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15956-58-8
EG-nummer
240-085-3

Engelse naam
2-ethylhexanoic acid, manganese salt
Molecuulformule
C8-H16-Mn-O2+2
SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O.[Mn+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
2-ethylhexaanzuur

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
2-ethylhexaanzuur, mangaan zout
(15956-58-8)

(behoort tot 2-ethylhexaanzuur)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
8-7-2022
29-1-2024

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2-ethylhexaanzuur - VERWIJDERD VAN LIJST
(149-57-5)
Datum verwijdering
11-09-2018
Reden verwijdering
Deze stof voldeed in 2018 niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst. Ondertussen is de stof echter geclassificeerd als CMR 1a of 1b en voldoet daarmee aan de criteria voor opname op de ZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
2-ethylhexaanzuur, mangaan zout
(15956-58-8)

(behoort tot 2-ethylhexaanzuur)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
Specifieke naam CMR
2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
2-ethylhexaanzuur
(149-57-5)
Specifieke naam op SZW-lijst
2-ethylhexaanzuur en zouten met uitzondering van specifiek genoemde stoffen in bijlage VI van CLP
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-ethylhexaanzuur, mangaan zout
(15956-58-8)

(behoort tot 2-ethylhexaanzuur)
Specifieke naam ECHA
2-ethylhexanoic acid, manganese salt
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid