bis(2-methoxyethyl)ether | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(2-Methoxyethyl)Ether

Stofgegevens

 
Stofnaam
bis(2-methoxyethyl)ether
Engelse naam
bis(2-methoxyethyl) ether
CAS-nummer
111-96-6
EG-nummer
203-924-4
Aquo-code
bis2C1oxC2yE
SIKB-id
3261
Synoniem
bis(2-methoxyethyl)ether
diglyme
Diethylene glycol dimethyl ether
Molecuulformule
C6-H14-O3
SMILES
COCCOCCOC
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Chemische stofgroep
ZZS glycol ethers
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
bis(2-methoxyethyl)ether
(111-96-6)
Specifieke naam op ZZS bis(2-methoxyethyl)ether
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
bis(2-methoxyethyl)ether
(111-96-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
bis(2-methoxyethyl)ether
(111-96-6)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bis(2-methoxyethyl)ether
(111-96-6)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1 µg/l
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 300 µg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 440 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 µg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid maar zal er nader onderzoek plaatsvinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

2:

Waarde geldt voor de som van diglyme, triglyme en tetraglyme

3:

Als monoglyme wordt aangetroffen, valt deze ook binnen de som voor de glymen.

Waarde geldt voor de som van diglyme, triglyme en tetraglyme

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
bis(2-methoxyethyl)ether
(111-96-6)
Specifieke naam CMR bis(2-methoxyethyl)ether
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
bis(2-methoxyethyl)ether
(111-96-6)
Specifieke naam op SZW-lijst bis(2-methoxyethyl)ether
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten