musk xyleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

musk xyleen

 
Stofgegevens
Stofnaam musk xyleen
Engelse naam musk xylene
CAS-nummer 81-15-2
UN-nummer 2956
EG-nummer 201-329-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code muskxln
SIKB-id 4194
Synoniem 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene
muskus xyleen
muskusxyleen
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen
muskus-xyleen
Molecuulformule C12-H15-N3-O6
SMILES CC1=C(C(=C(C(C)=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep geurstoffen
ZZS geurstoffen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep nitrotoluenen
ZZS nitrotoluenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
musk xyleen
(81-15-2)
Specifieke naam op ZZS musk xyleen; muskus-xyleen; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
musk xyleen
(81-15-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
musk xyleen
(81-15-2)
Specifieke naam op OSPAR musk xyleen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Zwitserland)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
musk xyleen
(81-15-2)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 5-tert-butyl-2,4,6- trinitro-m-xyleen
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm musk xyleen
(81-15-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,0756 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. 

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
musk xyleen
(81-15-2)
UN-nummer 2956
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLEEN (MUSKUS-XYLEEN)
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P409
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Dit is een stof verwant met zelfontledende stoffen (zie 2.2.41.1.19).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
musk xyleen
(81-15-2)
UN-nummer 2956
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLEEN (MUSKUS-XYLEEN)
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten