tetrabutyltin | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tetrabutyltin

Stofgegevens

 
Stofnaam
tetrabutyltin
Engelse naam
tetrabutyltin
CAS-nummer
1461-25-2
EG-nummer
215-960-8
Aquo-code
T4C4ySn
SIKB-id
2309
Synoniem
tetrabutylstannane
Molecuulformule
C16-H36-Sn
SMILES
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van tetrabutyltin
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS organotinverbindingen
organometaalverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tetrabutyltin
(1461-25-2)
Specifieke naam op ZZS organische tinverbindingen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tetrabutyltin
(1461-25-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tetrabutyltin
(1461-25-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

3:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrabutyltin
(1461-25-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,99
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 1,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 0,017 µg/l
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR landoppervlaktewateren (droge stof) 156 µg/kg
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 1,6 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 78 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 0,8 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,8 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 16 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

51:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

52:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten