diisohexylftalaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

diisohexylftalaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
71850-09-4
EG-nummer
276-090-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
diisohexyl phthalate
Molecuulformule
C20-H30-O4
SMILES
CC(C)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC(C)C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
diisohexylftalaat
(71850-09-4)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
24-1-2020

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
diisohexylftalaat - VERWIJDERD VAN LIJST
(71850-09-4)
Datum verwijdering
24-01-2020
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
diisohexylftalaat
(71850-09-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
diisohexylftalaat
(71850-09-4)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
diisohexylftalaat
(71850-09-4)
Specifieke naam op SZW-lijst
diisohexylftalaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid