pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 11:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pentanatrium Diethyleen-Triaminepenta-Azijnzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur
Stofafkorting
DTPA-Na5
Engelse naam
pentasodium pentetate
CAS-nummer
140-01-2
EG-nummer
205-391-3
Synoniem
Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
Molecuulformule
C14-H23-N3-O10.5Na
SMILES
N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 11:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur (DTPA-Na5)
(140-01-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet in bijlage VI van de CLP verordening maar de geharmoniseerde classifficatie als CMR 1A/B is wel al aangenomen door het Comité risicobeoordeling (RAC)

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 11:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 11:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 11:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten