pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 01:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pentanatrium Diethyleen-Triaminepenta-Azijnzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur
Stofafkorting DTPA-Na5
Engelse naam pentasodium pentetate
CAS-nummer 140-01-2
EG-nummer 205-391-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
pentanatrium (carboxylatomethyl) iminobis(ethyleennitrilo) tetraäcetaat
Molecuulformule C14-H18-N3-Na5-O10
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 01:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur (DTPA-Na5)
(140-01-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 01:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 01:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur (DTPA-Na5)
(140-01-2)
Specifieke naam CMR pentanatrium (carboxylatomethyl) iminobis(ethyleennitrilo) tetraƤcetaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens ATP 18 bij Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur (DTPA-Na5)
(140-01-2)
Specifieke naam op SZW-lijst pentanatrium (carboxylatomethyl) iminobis(ethyleennitrilo) tetraƤcetaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-18019
CMR volgens zelfclassificatie
pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur (DTPA-Na5)
(140-01-2)
Specifieke naam ECHA Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/22018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.