azokleurstoffen op basis van o-tolidine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azokleurstoffen Op Basis Van O-Tolidine

Stofgegevens

 
Stofnaam
azokleurstoffen op basis van o-tolidine
Engelse naam
o-tolidine based dyes
Synoniem
4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbifenylkleurstoffen
4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbiphenyl dyes
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
azokleurstoffen op basis van o-tolidine
Specifieke naam op ZZS azokleurstoffen op basis van o-tolidine; 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbifenylkleurstoffen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
azokleurstoffen op basis van o-tolidine
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
azokleurstoffen op basis van o-tolidine
Specifieke naam op REACH bijlage XVII azokleurstoffen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 43. azokleurstoffen

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
azokleurstoffen op basis van o-tolidine
Specifieke naam CMR azokleurstoffen op basis van o-tolidine met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde