zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine

 
Stofgegevens
Stofnaam zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine
Engelse naam salts of 4,4'-bi-o-toluidine
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem salts of 4,4'-bi-o-toluidine; salts of 3,3'-dimethylbenzidine; salts of o-tolidine
zouten van o-tolidine
zouten van 3,3’-dimethylbenzidine
salts of 3,3'-dimethylbenzidine
salts of o-tolidine
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS benzidines
ZZS toluidines
4,4'-bi-o-toluïdine
4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride
4,4'-bi-o-toluidine disulfaat
4,4'-bi-o-toluidinesulfaat
o-tolidine dihydrochloride hydraat
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 01:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
4,4'-bi-o-toluïdine
(119-93-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine
(behoort tot 4,4'-bi-o-toluïdine)
4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride
(612-82-8)

(behoort tot zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine)
4,4'-bi-o-toluidine disulfaat
(64969-36-4)

(behoort tot zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine)
4,4'-bi-o-toluidinesulfaat
(74753-18-7)

(behoort tot zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4’-bi-o-toluïdine
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine (o-tolidine, 3,3’-dimethylbenzidine)
5 o-toluïdine dihydrochloride
[3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat)
4,4-bi-o-toluïdinesulfaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten