4,4'-bi-o-toluïdine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-Bi-O-Toluïdine

Stofgegevens

 
Stofnaam
4,4'-bi-o-toluïdine
Engelse naam
4,4'-bi-o-toluidine
CAS-nummer
119-93-7
EG-nummer
204-358-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
33DC1ybzdne
SIKB-id
3012
Synoniem
4,4'-bi-o-toluidine
4,4'-methyleendi-o-toluïdine
o-tolidine
4,4'-bi-o-toluïdine
3,3'-dimethylbenzidine
Molecuulformule
C14-H16-N2
SMILES
CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
aromatische amines
aromatische koolwaterstoffen
ZZS benzidines
ZZS aromatische amines
ZZS toluidines
zouten van benzidine
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zouten van benzidine 4,4'-bi-o-toluïdine
(119-93-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine
(behoort tot 4,4'-bi-o-toluïdine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:19 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
zouten van benzidine 4,4'-bi-o-toluïdine
(119-93-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine
(behoort tot 4,4'-bi-o-toluïdine)
Specifieke naam op SZW-lijst benzidine zouten
4,4’-bi-o-toluïdine
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine (o-tolidine, 3,3’-dimethylbenzidine)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Staatscourant 2023-30
Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.