zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine

 

Stofgegevens

Engelse naam
salts of 4,4'-bi-o-toluidine
Synoniemen
salts of 4,4'-bi-o-toluidine; salts of 3,3'-dimethylbenzidine; salts of o-tolidine
zouten van o-tolidine
zouten van 3,3’-dimethylbenzidine
salts of 3,3'-dimethylbenzidine
salts of o-tolidine
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
ZZS benzidines
ZZS toluidines
4,4'-bi-o-toluïdine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
4,4'-bi-o-toluïdine
(119-93-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine
(behoort tot 4,4'-bi-o-toluïdine)
4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride
(612-82-8)

(behoort tot zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine)
4,4'-bi-o-toluidine disulfaat
(64969-36-4)

(behoort tot zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine)
4,4'-bi-o-toluidinesulfaat
(74753-18-7)

(behoort tot zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine)
Specifieke naam op SZW-lijst
4,4’-bi-o-toluïdine
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine (o-tolidine, 3,3’-dimethylbenzidine)
5 o-toluïdine dihydrochloride
[3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat)
4,4-bi-o-toluïdinesulfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid