2,4-diaminoanisool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Diaminoanisool

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-diaminoanisool
Engelse naam
4-methoxy-m-phenylenediamine
CAS-nummer
615-05-4
EG-nummer
210-406-1
Aquo-code
24DAoansl
SIKB-id
2904
Synoniem
4-methoxy-m-fenyleendiamine
2,4-diaminoanisole
2,4-diaminoanisol
Molecuulformule
C7H10N2O
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
2,4-diaminoanisool
(615-05-4)
Specifieke naam op ZZS 2,4-diaminoanisool; 4-methoxy-m-fenyleendiamine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,4-diaminoanisool
(615-05-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2,4-diaminoanisool
(615-05-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 4-methoxy-m-fenyleendiamine
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
2,4-diaminoanisool
(615-05-4)
Specifieke naam CMR 2,4-diaminoanisool 4-methoxy-m-fenyleendiamine [1], 2,4-diaminoanisoolsulfaat [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten