o-aminoazotolueen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

O-Aminoazotolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
o-aminoazotolueen
Stofafkorting
AAT
Engelse naam
o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine
CAS-nummer
97-56-3
EG-nummer
202-591-2
Aquo-code
cisyw3
SIKB-id
3439
Synoniem
4-amino-2',3-dimethylazobenzeen
4-o-tolylazo-o-toluidine
fast garnet GBC base
C.I. Solvent Yellow 3
AAT/solvent yellow 3
Molecuulformule
C14-H15-N3
SMILES
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
ZZS toluidines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
o-aminoazotolueen (AAT)
(97-56-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
o-aminoazotolueen (AAT)
(97-56-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
o-aminoazotolueen (AAT)
(97-56-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII o-aminoazotolueen, 4-amino-2',3-dimethylazobenzeen, 4-o-tolylazo-o-toluidine
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 43. azokleurstoffen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
o-aminoazotolueen (AAT)
(97-56-3)
Specifieke naam CMR 4-o-tolylazo-o-toluidine, 4-amino-2',3-dimethylazobenzeen AAT, fast garnet GBC base
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
o-aminoazotolueen (AAT)
(97-56-3)
Specifieke naam op SZW-lijst o-aminoazotolueen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten