C.I. Basic Red 9 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C.I. Basic Red 9

 

Stofgegevens

CAS-nummer
569-61-9
EG-nummer
209-321-2

Engelse naam
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride
Synoniemen
C.I. Basic Red 9
4,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride
C.I. Basic red 9
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
Molecuulformule
C19-H18-Cl-N3
SMILES
Cl.NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(N)C=C1)=C1C=CC(=N)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam op ZZS
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam CMR
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
C.I. Basic red 9
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam ECHA
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid