C.I. Basic Red 9 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 15:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C.I. Basic Red 9

 
Stofgegevens
Stofnaam C.I. Basic Red 9
Engelse naam 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride
CAS-nummer 569-61-9
EG-nummer 209-321-2
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem C.I. Basic Red 9
4,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride
C.I. Basic red 9
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
Molecuulformule C19-H18-Cl-N3
SMILES Cl.NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(N)C=C1)=C1C=CC(=N)C=C1
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 15:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam op ZZS 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 15:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 15:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam CMR 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam op SZW-lijst C.I. Basic red 9
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
C.I. Basic Red 9
(569-61-9)
Specifieke naam ECHA 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/66183
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.