ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride behoort tot ZZS aromatische amines

tonen verbergen

4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen