benzidine sulfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 23:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzidine Sulfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzidine sulfaat
Engelse naam
benzidine sulfate
CAS-nummer
531-86-2
EG-nummer
208-520-1
Synoniem
zouten van benzidine
[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat
[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine sulfate
benzidinesulfaat
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS benzidines
ZZS aromatische amines

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 23:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
benzidine sulfaat
(531-86-2)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzidine sulfaat
(531-86-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
benzidine sulfaat
(531-86-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 9. d) benzidine en/of derivaten daarvan
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 13. benzidine en zouten daarvan

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 23:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 23:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 23:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
benzidine sulfaat
(531-86-2)
Specifieke naam CMR zouten van benzidine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten