ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen